Het onderwijs

Visie en Missie

De Horizon heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is doen wat je belooft. Onder kwaliteitszorg verstaan we het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken.

Lees verder...

Het team

Het team van De Horizon bestaat uit ervaren, gemotiveerde en gedreven leerkrachten. Toegewijd onderwijs met veel aandacht en zorg voor de leerlingen staat centraal. De leerkrachten zijn voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar manieren waarop zij hun onderwijs nog verder kunnen verbeteren.

Lees verder...

Specialisten

Binnen het team zijn verschillende specialisten actief. Zij hebben elk op hun eigen specialisatie een opleiding gevolgd. De specialisten hebben een actieve rol in de school en dragen vanuit hun specialisme bij aan het monitoren en stimuleren van het onderwijs.

Lees verder...

Kanjerschool

De Horizon is een Kanjerschool. Een Kanjerschool richt zich specifiek op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander.

Lees verder...

Leerlingenzorg

De intern Begeleider (IB) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken wij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling.

Lees verder...

Resultaten en uitstroom

De resultaten van de Horizon liggen boven het landelijk gemiddelde. Vertaald naar de CITO uitslag en de uitstroom naar het Voortgezet onderwijs zijn de resultaten als volgt.

Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel

Het onderwijsprofiel van De Horizon is uitgebreid in kaart gebracht in het schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Ons profiel maakt deel uit van de schoolondersteuningsprofielen binnen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

Lees verder...

De schoolgids

In de schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan als school en waar wij met elkaar aan werken. Ook leest u wat u van de school mag verwachten en wat wij als school voor de kinderen willen betekenen. In het schoolplan formuleren wij onze beleidsvoornemens voor een periode van vier jaar.

Lees verder...