Kanjerschool

De Horizon is een Kanjerschool. Een Kanjerschool richt zich specifiek op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander.

Alle leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Hierin leren de leerlingen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

“In de bovenbouw koppel ik de kanjerlessen aan gedrag op de sociale media.”
Een leerkracht van de bovenbouw

“Als er ruzie is, wordt het goed opgelost.”
Een leerling

Vijf afspraken

De vijf afspraken van de kanjerschool zijn in de hele school zichtbaar en worden door iedereen als leidraad gebruikt:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen / niemand speelt de baas
  • We hebben plezier / niemand lacht uit
  • We doen mee / niemand doet zielig

“Met de kanjerlessen geef je kinderen handvatten om vreedzaam met elkaar om te gaan. Dit maakt de sfeer op school prettig.”
Een leerkracht van De Horizon

De wijze waarop De Horizon de Kanjerschool vorm geeft, staat uitgebreid omschreven in het Kanjerprotocol.