Visie en Missie

De Horizon heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is doen wat je belooft. Onder kwaliteitszorg verstaan we het proces waarin de school haar doelstellingen bepaalt, weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken.

Visie

‘De school gaat samen met ouders op weg naar het beste resultaat voor de leerlingen’

Wij streven naar een school waar alle kinderen, ouders en medewerkers zich veilig voelen. Als kinderen zich onveilig voelen, stokt het leren. Als het kind structuur, betrokkenheid en steun ervaart, durft het fouten te maken. Door het maken van fouten en de wijze waarop je vervolgens gestimuleerd wordt om het beter of anders te doen, vindt leren plaats.
Wij willen de kinderen van de Horizon een goede basis meegeven voor hun toekomst.

Missie

  • We zijn er voor elkaar
  • We leren van elkaar
  • We werken met elkaar

Met elkaar kunnen we groeien.