In de klas

Identiteit

De Horizon is een basisschool met een Christelijke identiteit. Deze identiteit maakt structureel onderdeel uit van de dagelijkse praktijk in de klas. Dat is altijd voelbaar in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Daarnaast zijn er enkele specifieke werkvormen waarop wij onze identiteit bewust vormgeven.

Lees verder...

Betekenisvol lesgeven

Waarom leert een kind wat het moet leren? Als school heb je de taak om dat wat een kind leert te plaatsen in een breder kader. De Horizon geeft dit vorm door middel van betekenisvol lesgeven. Hiermee wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind.

Lees verder...

Modern klassikaal onderwijs

Voor de Horizon is het bieden van structuur een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen. Klassikaal onderwijs is daarom het uitgangspunt. Maar klassikaal onderwijs wil niet zeggen star en saai: bij de Horizon zijn er veel moderne elementen aan toegevoegd.
Binnen een schooldag is er voldoende ruimte om te differentiëren en om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft.

Lees verder...

Plezier in lezen

Lezen is werken aan je woordenschat. Lezen is het stimuleren van je fantasie. Lezen vormt de basis van het leren, van het opdoen van kennis. Daarom is plezier in lezen heel belangrijk. Door de hele school heen proberen wij bij de Horizon dan ook het plezier in lezen te stimuleren.

Lees verder...

Plusklas

Sommige leerlingen hebben extra uitdagingen, verrijking en verdieping nodig om in hun leerbehoeften te voldoen. Om deze leerlingen te blijven prikkelen en te ‘leren leren’ zijn de plusklassen in het leven geroepen.

Lees verder...

Schoolactiviteiten

Los van de dagelijkse lessen organiseert de school door het hele jaar heen verschillende schoolactiviteiten voor de leerlingen. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de activiteiten die elk jaar plaatsvinden.

Lees verder...

Schooltijden

Hieronder vindt u de schooltijden van De Horizon. Vakanties en vrije dagen staan vermeld in de schoolgids. Onverwachte wijzigingen het rooster delen we via onze schoolapp.

Lees verder...

Schoolvakanties

Bekijk hier de schoolvakanties en vrije dagen van De Horizon, vestiging Roerdomplaan.

Lees verder...