Identiteit

De Horizon is een basisschool met een Christelijke identiteit. Deze identiteit maakt structureel onderdeel uit van de dagelijkse praktijk in de klas. Dat is altijd voelbaar in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Daarnaast zijn er enkele specifieke werkvormen waarop wij onze identiteit bewust vormgeven.

“Wij zijn een christelijke school, maar geven alle leerlingen de vrijheid in de beleving van hun godsdienst.”
Locatiedirecteur

Gezamenlijke start van de dag

De gezamenlijke lesdag begint met een bijbelverhaal of een situatie om met elkaar bij stil te staan.

Vriendenkring

In elke klas, en ook in de docentenkamer, staat de vriendenkring. Dit is een kaarsje omsloten door een kaarsenstandaard in de vorm van een kring vrienden. De vriendenkring verbeeldt ons geloof en onze verbondenheid met elkaar. Het kaarsje wordt aangestoken bij situaties waarbij iets naars of juist iets leuks is gebeurd. Bij momenten om bij stil te staan. Soms koppelen we dit ook aan een gebed.

Als zo’n situatie zich voordoet, neemt een leerling of een leerkracht het initiatief om het kaarsje aan te steken. Met de klas wordt de gebeurtenis benoemd waarbij ze samen stil willen staan. Het is een moment van verbondenheid en aandacht voor elkaar.

“Kinderen voelen zich vanaf de eerste dag veilig op school.”
Een betrokken ouder

De uitingen van de Kanjerschool sluiten volledig aan bij wat wij als school willen uitdragen, bij onze identiteit.