Schooltijden

Hieronder vindt u de schooltijden van De Horizon. Vakanties en vrije dagen staan vermeld in de schoolgids. Onverwachte wijzigingen het rooster delen we via onze schoolapp.

De schooltijden van De Horizon:

Vanaf schooljaar 2021-2022 draaien we een continurooster. De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn:

Weekdag
Maandag 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 8.30 – 14.00 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Van 7.00 uur tot 19.00 uur

Voor leerlingen die voor- tussen- of naschoolse opvang nodig hebben is de school van 7.00 tot 19.00 uur open. Om de buitenschoolse uren in te vullen werkt de school samen met Royal Kids Home.