De leerlingenraad

Leerlingen van De Horizon kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden in de school. Dit doen zij door middel van de leerlingenraad. De raad bestaat uit acht leerlingen, afkomstig uit de groepen 5 t/m 8.

De raad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar.  De leerlingen overleggen met een teamlid over wat er volgens hen beter kan in de school en bedenken oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

“Wat ik leuk vind aan de leerlingenraad? We kunnen iets verbeteren in de school wat niet goed gaat.”