De leerlingenraad

Leerlingen van De Horizon kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden in de school. Dit doen zij door middel van de leerlingenraad. De raad bestaat uit acht leerlingen, afkomstig uit de groepen 5 t/m 8.

De raad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar.  De leerlingen overleggen met de locatieleider over wat er volgens hen beter kan in de school en bedenken oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

“Wat ik leuk vind aan de leerlingenraad? We kunnen iets verbeteren in de school wat niet goed gaat.”

De leerlingenraad van De Horizon wil zich dit jaar inzetten voor de schoolbibliotheek. “De schoolbibliotheek is leuk, maar wij willen dat er meer nieuwe boeken komen.”

Daarnaast vinden de leerlingen dat er nog wel wat te verbeteren valt aan het schoolplein. “Er moeten grotere doeltjes komen en een leuker klimrek. En het hek bij de vuilnisbakken moet dicht.”