Betrokken ouders

De Horizon vindt betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Nieuwe ouders en leerlingen worden warm ontvangen op school en goed begeleid. De deur naar de directie staat altijd open voor ouders die een luisterend oor zoeken.

Er is alle ruimte voor ouders om een actieve rol in de school op te pakken. Dat varieert van klassenouder tot computerhulp, van het bemensen van de schoolbibliotheek tot het begeleiden van schooluitstapjes.

“De school is voor kinderen en ouders een warm badje”

“De kinderen zijn hier geen nummer. Ze worden zelfs door de directie bij hun voornaam ontvangen.”

“Iedereen kan hier zijn wie die is.”

De ouderraad

De Horizon heeft een actieve ouderraad. Hierin zitten acht ouders. De ouderraad vergadert eens in de zes weken met de locatieleider.
Daarnaast zijn er verschillende commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de schoolactiviteiten. De invulling van een activiteit gebeurt samen met de school, de ouders zorgen voor de praktische zaken zoals versiering, cadeautjes, prijzen enzovoort. Daarnaast proberen zij te zorgen voor voldoende hulpouders op de dag zelf.

De ouderraad beheert de ouderbijdrage van de leerlingen op school.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Horizon bestaat uit vier ouders, vier leerkrachten en de directie. Gezamenlijk formuleren zij het beleid van de school. Door de invalshoek van de ouders met die van de leerkrachten te combineren, krijgt iedereen meer inzicht in elkaars beleving. Er ontstaat begrip voor elkaars setting. Hierdoor kunnen er zaken in het beleid worden aangepast, waaraan iedereen iets heeft.

“In de medezeggenschapsraad ben je een critical friend.”