Peuterspeelzaalgroep

In De Horizon is peuterspeelzaak gevestigd: Het Koolmeesje. Deze groep is bestemd voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen kunnen hier van maandag tot en met vrijdag terecht. Hierdoor krijgen zij een betere basis voor groep 1. Het programma sluit aan bij het kleuteronderwijs van de Horizon.

Onze peuterspeelzaalgroep “Het Koolmeesje” van Royal Kids Home verwelkomt kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden. Als er voldoende plek is, kan uw kind geplaatst worden. Vanaf de leeftijd vanĀ  4 jaar gaat uw kind over naar de kleutergroep.

Royal Kids Home werkt met het programma Puk.