Groep 0 Het Zonnetje

In De Horizon is een Groep 0 gevestigd: Het Zonnetje. Deze groep is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De kinderen kunnen hier 2 dagdelen per week terecht. Hierdoor krijgen zij een betere basis voor groep 1. Het programma sluit aan bij het kleuteronderwijs van de Horizon.

Voorwaarde voor deelname aan onze groep 0 is dat de ouders bewust kiezen voor De Horizon. Dat betekent dat u uw kind voordat het 2,5 jaar is al kunt inschrijven voor de school. Als er voldoende plek is, kan uw kind vanaf 2,5 jaar geplaatst worden in groep 0. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden gaat uw kind dan stapsgewijs over naar de kleutergroep.

Groep 0 maakt onderdeel uit van KindeRdam. Voor het programma in groep 0 werken de school en KindeRdam nauw samen.