Wijkteam en CJG

Soms is er voor een kind meer professionele zorg nodig dan de school kan bieden. Om in zulke situaties snel te kunnen handelen en de juiste en meest passende zorg te vinden, kan De Horizon altijd een beroep doen op het wijkteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

De school heeft een eigen contactpersoon bij het wijkteam van het CJG. Deze komt minimaal 1 keer per week op school voor overleg en afstemming.

Als het nodig is om voor een leerling met problemen concrete hulp te zoeken, dan zoekt de contactpersoon contact met de ouders. In overleg wordt de juiste vorm van hulpverlening gezocht. Binnen het wijkteam zijn vele expertises aanwezig. Zoals bijvoorbeeld psycholoog, psychotherapeut, kinderarts of een pedagoog.

Ouders kunnen ook zelf een vertrouwelijk gesprek met de schoolcontactpersoon aanvragen. Dit gebeurt via de intern begeleider.

Het CJG heeft ook een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen.

De contactpersoon van De Horizon is Areanne Ferdinandusse.